τείρει

τείρει
τείρω
oppress
pres ind mp 2nd sg
τείρω
oppress
pres ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Alcman — (also Alkman, Greek polytonic|Ἀλκμάν) (7th century BC) was an Ancient Greek choral lyric poet from Sparta. He is the earliest representative of the Alexandrinian canon of the nine lyric poets. Biography Family The name of Alcman s mother is not… …   Wikipedia

  • Зороастрийский календарь — Календарь Данные о календаре Тип календаря Солнечный Календарная эра Вставка високосов Другие календари Армелина · Армянский: языческий, христианский · Ассирийский · …   Википедия

  • τείρω — Α κατατρύχω, ταλαιπωρώ, βασανίζω (α. «μιν ἔτειρεν ἔρως», Ησίοδ. β. «ἀλλά σε γήρας τείρει», Ομ. Ιλ. γ. «ἕλκει τειρόμενον», Πίνδ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. τείρω (< *τερ jω) ανάγεται στην απαθή βαθμίδα τής ΙΕ ρίζας *ter «τρίβω, διατρυπώ» (πρβλ. λατ.… …   Dictionary of Greek

  • φόνιος — ον, θηλ. και ία, Α [φόνος] (ποιητ. τ.) 1. αυτός που προέρχεται από φόνο («φονίας σταγόνας χυμένας ἐς πέδον», Αισχύλ.) 2. κηλιδωμένος με αίμα («χεῑρας φονίας ἐπικρύπτει», Αισχύλ.) 3. (για πράγμ. και για πράξεις ή καταστάσεις) αυτός που επιφέρει… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”